Marketing

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej – na co zwrócić uwagę?

Pozycjonowanie strony najlepiej jest powierzyć doświadczonym profesjonalistom. Jeśli już uda się znaleźć godnego polecenia usługodawcę, pozostaje podpisać z nim umowę. Zanim jednak to nastąpi, trzeba zastanowić się nad tym, co powinna zawierać umowa na pozycjonowanie strony internetowej. Każda agencja SEO działa na nieco innych zasadach, dlatego wszystko musi zostać dokładnie omówione i zapisane, aby mieć się do czego odnieść w razie potrzeby. Pojawia się jednak pytanie, co powinno stanowić treść dokumentu. Nawet jeśli korzysta się z usług renomowanej agencji, to nadal trzeba wszystko skrupulatnie sprawdzić, zapoznać się z każdym zapisem widniejącym w umowie i rozwiać ewentualne wątpliwości

Jakie zapisy muszą znaleźć się w umowie o pozycjonowanie?

Jednym z istotnych zapisów w każdej umowie o pozycjonowanie jest czas jej obowiązywania. Unikać należy długoterminowych zobowiązań, szczególnie jeśli korzysta się z usług danej agencji po raz pierwszy i nie wiadomo jeszcze, czego można się po niej spodziewać. Profesjonaliści nigdy nie będą wymagać zawierania umowy na kilka lat. Korzystnym rozwiązaniem będzie umowa SEO na czas nieokreślony i z krótkim terminem jej wypowiedzenia. Jest to zabezpieczenie dla klienta na wypadek niezadowolenia ze współpracy, czyli braku pożądanych efektów. Nie będzie problemu ze zrezygnowaniem z usług danej agencji. Kolejną kwestią są zasady rozliczenia. Obecnie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest miesięczny abonament, można też rozważyć bonus za uzyskanie konkretnych wyników. Oczywiście w umowie należy jasno wskazać na to, co jest uznawane za sukces, za który firma otrzyma premię. Znaczenie ma również to, aby agencja raportowała swoje działania. Jest to sposób na sprawdzenie tego, ile dokładnie pracy zostało włożone w pozycjonowanie strony www. Można też zawrzeć w umowie, że raport będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT przez agencję.

Co powinno zostać zawarte w umowie podpisanej z agencją SEO?

W umowie o pozycjonowanie powinien znaleźć się zapis, który dotyczy też optymalizacji strony www. Bez niej niemożliwe jest uzyskanie wysokiej pozycji w wyszukiwarce, a algorytmy Google cały czas się zmieniają. Nie wszystkie agencje oferują optymalizację w cenie pozycjonowania, dlatego trzeba to sprawdzić, aby uniknąć nieplanowanych kosztów. Niektórzy usługodawcy ograniczają się wyłącznie do przesłania klientowi propozycji zmian na witrynie, które może im zlecić za dodatkową opłatą lub zająć się tym we własnym zakresie. Wymagać powinno się od firmy przeprowadzania audytu. W umowie muszą zostać też wymienione wszystkie słowa kluczowe, które będą pozycjonowanie wraz z ich wyceną. Warto również umieścić postanowienie dotyczące tego, ile czasu klient ma na odpowiedzenie agencji, zaakceptowanie raportu czy złożenie reklamacji. Parę dni to zdecydowanie za mało, czas ten powinien być liczony w tygodniach.

Istotne są zapisy dotyczące kar umownych za niewywiązywanie się z umowy, dotyczy to obu stron. Nierzadko można spotkać się z informacja o karze za opóźnienie w płatności przez klienta. Nie ma to jednak przełożenia w praktyce, bo agencja nie może domagać się zapłaty kary za nieterminowe wpłaty. Z kolei klient może ją nałożyć w przypadku ujawnienia poufnych informacji. Na uwadze powinno się mieć zapisy dotyczące formy zawarcia umowy i wdrażania zmian, termin jej wypowiedzenia. Unikać należy ograniczenia odpowiedzialności agencji w przypadku niewłaściwego przeprowadzania pozycjonowania. Bardzo ważne jest to, aby po rozwiązaniu umowy agencja nie usunęła wyników swojej pracy, za którą zapłacił klient. Niestety zdarzają się nieuczciwi usługodawcy, dlatego trzeba to sprawdzić jeszcze przed podpisaniem umowy.